TERMA DAN RUJUKAN FOCAL POINT e-MYInd : PENTADBIR AGENSI

TERMA DAN RUJUKAN FOCAL POINT e-MYInd : PENTADBIR AGENSI

PENTADBIR AGENSI

 1. Memantau status kemajuan projek/ program/ aktiviti yang telah direkodkan oleh pengguna di dalam sistem e-MYInd;
 2. Memastikan pengemaskinian dan penambahbaikan kandungan maklumat projek/ program/ aktiviti di dalam sistem e-MYInd mengikut jangka masa yang telah ditetapkan iaitu:
  1. Merekod maklumat projek/program/aktiviti – MAC/APRIL
  2. Mengemaskini Maklumat projek/program/aktiviti – NOVEMBER
 3. Memastikan maklumat projek/ program/ aktiviti yang dibekalkan di dalam sistem e-MYInd adalah sahih dan telah diperakukan di peringkat kementerian/jabatan/agensi yang diwakili;
 4. Menghantar maklumat projek/ program/ aktiviti yang telah direkodkan oleh pengguna/ pentadbir agensi kepada pegawai pelulus;
 5. Menyelaras peranan Pengguna dan Pegawai Pelulus di peringkat kementerian/ jabatan/ agensi yang diwakili ke dalam sistem e-MYInd;
 6. Memaklumkan kepada sekretariat e-MYInd sekiranya berlaku pertukaran ahli Focal Point di peringkat kementerian/ jabatan/ agensi yang diwakili.
 7. Malaksanakan arahan berkaitan tugasan dari semasa ke semasa

 

Image
INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA
Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Persint 4, Pusat Pentabiran Kerajaan Persekutuan, 62570 Putrajaya
Tel: +603-8871 3417 | Faks: +603-8871 3342 | Emel: info@iyres.gov.my

Peta Laman

Aplikasi Mudah AlihStatistik Pengunjung

© 2009-2024 by GPIUTMD