Bengkel Pemantauan Sistem eMYInd Bil 1/Siri 3 dan 4 Bagi Tahun 2021 Peringkat Focal Point Kementerian/Jabatan Agensi

Bengkel Pemantauan Sistem eMYInd Bil 1/Siri 3 dan 4 Bagi Tahun 2021 Peringkat Focal Point Kementerian/Jabatan Agensi

Bengkel Pemantauan Sistem eMYInd Bil 1/Siri 3 dan 4 Bagi Tahun 2021 Peringkat Focal Point Kementerian/Jabatan Agensi

 

PUTRAJAYA, 31 Mac 2021- Bengkel Pemantauan Sistem eMYInd Bil.1/Siri I dan II 2021 telah dilaksanakan di Bilik Latihan ICT, Aras 14 bersama Focal Point peringkat Kementerian / Jabatan/ Agensi.  Pelaksanaan bengkel ini bertujuan untuk merekodkan maklumat program pembangunan belia bagi perancangan tahun 2021. Bengkel ini akan berterusan sehingga 6 siri dengan penglibatan focal point kementerian/agensi  merentas pelaksana program pembangunan belia di seluruh Malaysia.