TERMA DAN RUJUKAN FOCAL POINT eMYInd : PENGGUNA

PENGGUNA

  1. Merekod maklumat projek/ program/ aktiviti di dalam sistem eMYInd;
  2. Membuat pengemaskinian dan penambahbaikan kandungan maklumat projek/ program/ aktiviti di dalam sistem e-MYInd mengikut jangka masa yang telah ditetapkan iaitu:
    1. Merekod maklumat projek/program/aktiviti – MAC/APRIL
    2. Mengemaskini Maklumat projek/program/aktiviti – NOVEMBER
  3. Merekod maklumat program dan mengemaskini maklumat program ke dalam sistem eMYINd;
  4. Menghantar maklumat projek/ program/ aktiviti yang telah direkodkan di dalam sistem eMYInd untuk semakan Pentadbir Agensi bagi tujuan semakan ke atas maklumat yang direkod;
  5. Memaklumkan kepada Pentadbir Agensi kementerian/ jabatan/ agensi yang diwakili sekiranya berlaku pertukaran pengguna sistem eMYInd di peringkat kementerian/ jabatan/ agensi yang diwakili.
  6. Melaksanakan arahan berkaitan tugasan dari semasa ke semasa.

 

Image
INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA
Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Persint 4, Pusat Pentabiran Kerajaan Persekutuan, 62570 Putrajaya
Tel: +603-8871 3417 | Faks: +603-8871 3342 | Emel: info@iyres.gov.my

Peta Laman

Aplikasi Mudah AlihStatistik Pengunjung

© 2009-2024 by GPIUTMD