Bengkel Pemantauan Sistem e-MYInd (Merekod Program/ Aktiviti) Bil.1/ Siri I 2020 Oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

Bengkel Pemantauan Sistem e-MYInd (Merekod Program/ Aktiviti) Bil.1/ Siri I 2020 Oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

Bengkel Pemantauan Sistem e-MYInd (Merekod Program/ Aktiviti) Bil.1/ Siri I 2020 Oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

PUTRAJAYA, 6-7 Julai 2020 - Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah melaksanakan 3 Siri Bengkel Pemantauan Sistem e-MYInd (Merekod Program/ Aktiviti) Bil.1/ 2020 yang melibatkan focal point daripada pentadbir dan pengguna agensi mewakili bahagian/jabatan/agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan (KBS). Sesi ini dilaksanakan bagi menyampaikan status semasa pelaporan program/projek oleh setiap bahagian/ jabatan/ agensi di bawah KBS dan diteruskan dengan aktiviti merekod maklumat program/ projek mewakili bahagian/ jabatan/agensi masing-masing.