img img-responsive text-center

Sesi Teknikal Sistem eMYInd peringkat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP)

 Sesi Teknikal Sistem eMYInd peringkat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP)

 

PUTRAJAYA,  15 Mac 2024 - Sesi Teknikal Sistem eMYInd peringkat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP)  telah selesai dilaksanakan  bagi memberi pendedahan dan meningkatkan pemahaman Focal Point berkaitan Sistem eMYInd. Sesi Taklimat ini  disampaikan oleh Encik Mohd Rizal Mohd Sham, Eksekutif Penyelidik IYRES kepada Focal Point KUSKOP yang terdiri daripada pegawai-pegawai mewakili 9 agensi di bawah KUSKOP.

Selaras dengan konsep merentas pelaksana juga, IYRES yang berperanan sebagai pentadbir sistem akan sentiasa memperluas dan memperkasakan penggunaan sistem eMYInd melalui pelaksanaan Bengkel Pemahaman dan Pemantauan Sistem eMYInd merentas Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ NGO  dalam memastikan pembangunan belia di Malaysia adalah secara bersama.

 

Image
INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA
Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Persint 4, Pusat Pentabiran Kerajaan Persekutuan, 62570 Putrajaya
Tel: +603-8871 3417 | Faks: +603-8871 3342 | Emel: info@iyres.gov.my

Peta Laman

Aplikasi Mudah AlihStatistik Pengunjung

© 2009-2024 by GPIUTMD