Eksekutif

TERMA DAN RUJUKAN FOCAL POINT e-MYInd
EKSEKUTIF


1. Memberi nasihat dan memandu pelaksanaan pencapaian status kemajuan projek/ program/ aktiviti selaras dengan hala tuju kementerian/ organisasi;

2. Memantau pencapaian kamajuan keseluruhan pelaksanaan projek/ program/ aktiviti yang telah direkodkan oleh pentadbir agensi/ pengguna di peringkat kementerian/ organisasi