Pegawai Pelulus

TERMA DAN RUJUKAN FOCAL POINT e-MYInd
PEGAWAI PELULUS


1. Memastikan data dan maklumat projek/ program/ aktiviti yang direkodkan di dalam sistem e-MYInd adalah sahih ;

2. Memperakukan maklumat projek/ program/ aktiviti yang telah direkodkan oleh pentadbir agensi/ pengguna di peringkat kementerian/ jabatan/ agensi di dalam sistem e-MYInd ; dan

3. Memantau pencapaian program secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh organisasi.