Pengguna

TERMA DAN RUJUKAN FOCAL POINT eMYInd
PENGGUNA


1. Merekod maklumat projek/ program/ aktiviti di dalam sistem eMYInd;

2. Membuat pengemaskinian dan penambahbaikan kandungan maklumat projek/ program/ aktiviti di dalam sistem e-MYInd mengikut jangka masa yang telah ditetapkan iaitu:

i) Merekod maklumat projek/program/aktiviti – MAC/APRIL
ii) Mengemaskini Maklumat projek/program/aktiviti – NOVEMBER

3.  Merekod maklumat program dan mengemaskini maklumat program ke dalam sistem eMYINd;

4.  Menghantar maklumat projek/ program/ aktiviti yang telah direkodkan di dalam sistem eMYInd untuk semakan Pentadbir Agensi bagi tujuan semakan ke atas maklumat yang direkod;

5. Memaklumkan kepada Pentadbir Agensi kementerian/ jabatan/ agensi yang diwakili sekiranya berlaku pertukaran pengguna sistem eMYInd di peringkat kementerian/ jabatan/ agensi yang diwakili.

6. Melaksanakan arahan berkaitan tugasan dari semasa ke semasa.