Gantt Chart

Ahli tetap “Focal Point” yang dilantik akan merekod dan mengemaskini projek/program/aktiviti secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun iaitu pada suku pertama dan suku ke-empat setiap tahun.