Sesi Teknikal Sistem eMYInd di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)

Sesi Teknikal Sistem eMYInd di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)

Sesi Teknikal Sistem eMYInd di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)

 

PUTRAJAYA, 16 Disember 2021 – Sesi Teknikal Sistem eMYInd teleh selesai dilaksanakan kepada Focal Point eMYInd di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Penerangan Sesi ini telah disampaikan oleh Puan Mastura Mohamad dan Encik Mohd Rizal Mohd Sham berkaitan pembangunan sistem dan penggunaannya kepada Focal Point dalam memastikan pembangunan belia di negara ini adalah secara bersama berdasarkan fungsi dan keupayaan setiap pelaksana.