Sesi Pemantauan Sistem eMYInd Bil. 2/Siri II 2021

Sesi Pemantauan Sistem eMYInd Bil. 2/Siri II 2021

Sesi Pemantauan Sistem eMYInd Bil. 2/Siri II 2021 

 

PUTRAJAYA, 15 Disember 2021: Sesi Pemantauan Sistem eMYInd Bil. 2/Siri II 2021 telah selesai dilaksanakan bersama Focal Point di peringkat Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ NGO. Sesi ini dilaksanakan bagi memantau status semasa pelaporan program- program pembangunan belia dan sukan yang melibatkan 23 Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ NGO.

Sehingga Disember 2021, sebanyak 546 program telah direkodkan oleh 217 Focal Point di peringkat Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ NGO.