Sesi Pemantauan Sistem eMYInd Bil. 2/Siri 1 2021

Sesi Pemantauan Sistem eMYInd Bil. 2/Siri 1 2021

Sesi Pemantauan Sistem eMYInd Bil. 2/Siri 1 2021

 

PUTRAJAYA, 13 Disember 2021: Sesi Pemantauan Sistem eMYInd Bil. 2/Siri 1 2021 telah selesai dilaksanakan bersama Focal Point di peringkat Kementerian Belia dan Sukan (KBS). Sesi ini dilaksanakan bagi memantau status semasa pelaporan program- program pembangunan belia dan sukan yang melibatkan 16 bahagian/unit/agensi di bawah KBS.

Sehingga Disember 2021, sebanyak 1,666 program telah direkodkan oleh 111 Focal Point di peringkat KBS.