Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pengesahan Laporan Sistem eMYInd Bil. 1/ 2021

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pengesahan Laporan Sistem eMYInd Bil. 1/ 2021

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pengesahan Laporan Sistem eMYInd Bil. 1/ 2021

 

PUTRAJAYA, 26 Julai 2021 - Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pengesahan Laporan Sistem eMYInd Bil. 1/ 2021 telah selesai dilaksanakan bersama Ahli Tetap JK Teknikal Pengesahan Laporan Sistem eMYInd. Sesi ini dipengerusikan oleh YBrs. Gs. Dr. Saripah Osman, Pengurus Bahagian Perancangan dan Penyelidikan IYRES . Sebanyak 348 pelaporan program telah disahkan semasa mesyuarat.