Bengkel Teknikal Sistem eMYInd Bersama Focal Point Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Bengkel Teknikal Sistem eMYInd Bersama Focal Point Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Bengkel Teknikal Sistem eMYInd Bersama Focal Point Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

 

PUTRAJAYA, 23 Julai 2021 – Sesi Teknikal Sistem eMYInd teleh selesai dilaksanakan kepada 42 Focal Point eMYInd mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di bawah penyelarasan Encik Nasran Hj. Rushdi, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP), KPM. Penerangan Sesi ini telah disampaikan oleh wakil Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) iaitu Puan Mastura Mohamad dan Encik Mohd Rizal Mohd Sham berkaitan pembangunan sistem dan penggunaannya kepada Focal Point dalam memastikan pembangunan belia di negara ini adalah secara bersama berdasarkan fungsi dan keupayaan setiap pelaksana.