Sesi Penyebarluasan & Teknikal Sistem eMYInd bersama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Sesi Penyebarluasan & Teknikal Sistem eMYInd bersama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Sesi Penyebarluasan & Teknikal Sistem eMYInd bersama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

 

PUTRAJAYA, 22 Jun 2021 – Sesi Penyebarluasan & Teknikal Sistem eMYInd bersama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah dilaksanakan bagi menerangkan penggunaan sistem eMYInd merentas pelaksana pembangunan belia di Malaysia. Sesi ini dihadiri oleh Puan Nor Fariza Idris, Ketua Unit Hal Ehwal Parlimen Sektor Pembangunan Dasar Pendidikan bersama 9 orang Focal Point mewakili KPM manakala IYRES diwakili oleh YBrs. Gs. Dr. Saripah Osman, Pengurus Bahagian Perancangan dan Penyelidikan bersama 3 orang pegawai IYRES.