Bengkel Pengemaskinian Maklumat Program Bahagian Pembangunan Sukan, JBSN Dalam Sistem eMYInd

Bengkel Pengemaskinian Maklumat Program Bahagian Pembangunan Sukan, JBSN ke Sistem eMYInd

Bengkel Pengemaskinian Maklumat Program Bahagian Pembangunan Sukan, JBSN Dalam Sistem eMYInd

22 April 2021 (Khamis):PUTRAJAYA: Sedang berlangsung pelaksanaan Bengkel Penyelarasan maklumat program sistem eMYInd oleh Bahagian Pembangunan Sukan. Bengkel ini bertujuan untuk membuat pengemaskinian maklumat program yang telah direkodkan ke dalam sistem eMYind. Turut hadir kesesi ini adalah wakil daripada IYRES iaitu En Mohd Rizal Mohd Sham dan Cik Wan Suriani Wan Jamal.