Sesi Penyebarluasan Sistem eMYInd Diperingkat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

Sesi Penyebarluasan Sistem eMYInd Diperingkat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

Sesi Penyebarluasan Sistem eMYInd Diperingkat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

12 April 2021, Kuala Lumpur- Sesi Penyebarluasan Sistem eMYInd telah dilaksanakan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) yang dipengerusikan oleh Puan Siti Norlailasari Abd. Rahman, Pengarah Kanan Bhg. Perancangan Strategik, MITI. Sesi penyebarluasan sistem eMYInd diketuai oleh GS. Dr Saripah Osman, Pengurus Bahagian Perancangan dan Penyelidikan IYRES dan sesi penerangan sistem telah disampaikan oleh Puan Mastura Mohamad, Eksekutif Penyelidik Kanan I IYRES.