Bengkel Pemantauan Sistem eMYInd Bil 1/Siri 1 Tahun 2021 Peringkat Focal Point KBS

Bengkel Pemantauan Sistem eMYInd Bil 1/Siri 1 Tahun 2021 Peringkat Focal Point KBS

Bengkel Pemantauan Sistem eMYInd Bil 1/Siri 1 dan 2 Bagi Tahun 2021 Peringkat Focal Point KBS

 

PUTRAJAYA, 29 Mac 2021- Bengkel Pemantauan Sistem eMYInd Bil.1/Siri I dan II 2021 telah dilaksanakan di Bilik Latihan ICT, Aras 14 bersama Focal Point peringkat KBS.  Pelaksanaan bengkel ini bertujuan untuk merekodkan maklumat program pembangunan belia bagi perancangan tahun 2021. Bengkel ini akan berterusan sehingga 6 siri dengan penglibatan focal point kementerian/agensi  merentas pelaksana program pembangunan belia di seluruh Malaysia.