Sesi Perkongsian Penggunaan Sistem e-MYInd Bagi Merekod Program Bersama Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)

Sesi Perkongsian Penggunaan Sistem e-MYInd Bagi Merekod Program Bersama Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)

Sesi Perkongsian Penggunaan Sistem e-MYInd Bagi Merekod Program Bersama Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)

PUTRAJAYA, 14 Ogos 2020 - Sekitar Sesi Perkongsian Penggunaan Sistem e-MYInd bagi merekod program merentas kementerian bersama Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP). Sesi ini dilaksana bagi menyebarluaskan fungsi dan peranan sistem e-MYInd yang berkonsepkan merentas pelaksana dalam pembangunan belia di Malaysia.