Sesi Perkongsian Penggunaan Sistem e-MYInd Bagi Merekod Program Bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

Sesi Perkongsian Penggunaan Sistem e-MYInd Bagi Merekod Program Bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

Sesi Perkongsian Penggunaan Sistem e-MYInd Bagi Merekod Program Bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

KUALA LUMPUR, 17 Ogos 2020 - Sesi perkongsian penggunaan sistem e-MYInd merentas kementerian telah dilaksanakan bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) dan telah dipengerusikan oleh YBrs. Tn. Adzhar Bin Ismail Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan, LPPKN. Sesi ini dilaksana bagi menyebarluaskan fungsi dan peranan sistem e-MYInd yang berkonsepkan merentas pelaksana dalam pembangunan belia di Malaysia.