Penyebarluasan Sistem eMYInd Diperingkat Bahagian Pembangunan Sukan, KBS.

Penyebarluasan Sistem eMYInd Diperingkat Bahagian Pembangunan Sukan, KBS.

Penyebarluasan Sistem eMYInd Diperingkat Bahagian Pembangunan Sukan, KBS.

PUTRAJAYA, 15 Januari 2020 - Sesi Penyebarluasan Sistem eMYInd oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah selesai dilaksanakan kepada Bahagian Pembangunan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negara (JBSN). Sesi taklimat ini telah disampaikan oleh Encik Mohd Rizal Mohd Sham (Eksekutif Penyelidik) bagi memberi pendedahan kepada semua pegawai berkaitan pemantauan program dan aktiviti belia melalui sistem e-MYInd.