Bengkel Celik Data Belia Siri II hingga V: Sistem e-MYInd Peringkat Kementerian/Jabatan/Agensi

Bengkel Celik Data Belia Siri II hingga V: Sistem e-MYInd Peringkat Kementerian/Jabatan/Agensi

Bengkel Celik Data Belia Siri II hingga V: Sistem e-MYInd Peringkat Kementerian/Jabatan/Agensi

PUTRAJAYA, 28-29 November 2019 - Bengkel Celik Data Belia Siri II hingga V : Sistem e-MYInd telah selesai dilaksanakan bertempat di Bilik ICT Aras 14, KBS. Bengkel ini melibatkan seramai 60 orang Focal Point Kementerian/Jabatan/Agensi. Sistem e-MYInd ini dibangunkan sebagai sistem pemantauan program dan aktiviti pembangunan belia di Malaysia. Pelaksanaan bengkel kali ini bertujuan memberi pendedahan penggunaan Sistem e-MYInd serta pengemaskinian maklumat projek program oleh focal point yang dilantik.